HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Tartalomjegyzék

 

Közhasznúsági jelentés:

 

 

 

Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

2009. év

3360 Heves, Hunyadi J. u. 19-21.

Telefon / fax.: 36/345-358

http://bunmeg.tar.hu

Közhasznúsági jelentés részei:

1. Költségvetési támogatás felhasználása

2. Vagyon felhasználása

3. Cél szerinti juttatások

4. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

6. Közhasznú tevékenység bemutatása

7. Közhasznú egyszerűsített beszámoló

8. Mérleg

9. Eredmény-levezetés

1. Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány 2009-ben működésének fenntartásához normatív

költségvetési támogatást nem kapott.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Az alapítvány tevékenységét 2009-ben 1.832.296.- forint megléte mellett kezdte meg és a kuratórium elvárásának megfelelően az év során törekedett arra, hogy az alapítvány alaptőkéje ne csökkenjen.

Az alapítvány vagyonának felhasználását tekintve jelentős költségeket képviseltek:

1. Az alapítvány pénzét kezelő K & H Bank költsége, 7.380.-Ft kiadást jelentett az év folyamán.

2. Mivel az iroda közüzemi díjai a következőképpen alakultak: gázszámla: 35.210.-Ft, villamos energia számla: 35.834.-Ft és a vízdíj, melyet a Magyar Vöröskereszt Hevesi Szervezete számlázott tovább 3.240.- Ft volt

3. Személyi jövedelemadó egy százalékából alapítványunkhoz a 2009-es évben nem folyt be támogatás.

4. 2009-es év folyamán kapott banki kamat 89.271.-Ft pénzügyi bevételt jelentett.

5. Az alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is felajánlott a Heves Város Polgárvédő Egyletnek 50.000.- Ft támogatást a rendszám felismerő rendszer üzemeltetéséhez.

6. Az ÁNTSZ-szel közösen meghirdetett rajzpályázat, mely a majálison lett kihirdetve, az alapítványra eső része a díjazottak ajándéktárgyaival kapcsolatban 5.480 Ft. volt

7. A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre két alkalommal jelentette meg hírlevelét 2009-ben. Évek óta az Alapítvány készítteti el ezeket az újságokat, mely az idei évben 40.000.- Ft volt

8. Az Alapítvány tulajdonában lévő iroda épületének felújítása folyamatban van. Ehhez készíteni kellett egy épület feltérképezést és vázlatrajzot, melyet a Hevesi Földhivatal készített 10.800.- Ft-ért.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

2009. évben nem történt cél szerinti juttatásra elkülönítés

4. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások

 

 

Ft

Felhasználás módja

APEH Szja 1%

 

Sajnos ebben az évben nem kaptunk felajánlást

Nemzeti Civil Alapprogram

100.000

2009. évi működésre kívánjuk felhasználni

Összesen

100 000

 

 

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az alapítvány tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjban az alapítványtól sem 2009-ben, sem korábban nem részesültek.

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid szóbeli beszámoló

2009-es évben 4 kuratóriumi ülést tartottunk. Az első március 06-án volt, melynek fő témája az alkalmazott további foglalkoztatásának a megbeszélése volt. A kuratórium ezen az ülésen határozott a „Zöldség és gyümölcs” című rajzpályázat meghirdetéséről. Arról is határozat született, hogy a Heves Város Polgárvédő Egyletnek egyszeri 50.000 Ft. támogatást juttat a rendszámfelismerő üzemeltetésére, mellyel hatékonyan ki tudják szűrni a körözött gépjárműveket.

A második kuratóriumi ülés május 28-án volt, melyen a tulajdonunkban lévő iroda tetőszerkezetének megjavításához szükséges önrész biztosításáról határoztak. Megtörtént a rajzpályázat értékelése is ezen az ülésen.

A harmadik kuratóriumi ülés szeptember 10-én volt. A kuratóriumi ülésen sor került az alkalmazott további foglalkoztatásáról való döntésről, valamit az IPA bál előkészületeinek megbeszélése, ismertetése.

A negyedik kuratóriumi ülésre december 18-án került sor, mely egy közös ülése volt a három szervezetnek. A hivatalos értekezlet után vacsorával kedveskedtünk a meghívott vendégeinket és az elnökség, kuratórium tagjainak. Ismertetésre került az alapítvány pénzügyi helyzete és értékelésre került az IPA bál.

A kuratóriumi ülések fogadására és a vacsorára 14.495 Ft-ot költöttünk, ezeket az összegeket reprezentációs kiadásként számoltuk el.

A 2009-as év során az ÁNTSZ füzesabonyi szervezetével közösen egy rajzpályázatot hirdettünk meg „Zöldség és gyümölcs” címmel, melynek eredményhirdetése a májusban megrendezett majálison történt meg.

A Bűnügyi Panoptikum Kft.-vel közösen pályáztunk egy Maffiamúzeum megnyitására 2008-ban, de akkor sorba állították a pályázatunkat és elutasították. Ebben ez év októberében pedig arról kaptunk tájékoztatást a pályázat kiírójától, hogy a sorban előttünk lévő pályázó visszalépett és az igényelt összeget folyósítani fogják. Ez az összeg 19.458.800.- Ft. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldésre kerültek, de 2009-es évben pénzt még nem kaptunk.

A Heves Városi Polgárvédő Egyletnek a rendszámfelismerő készülékének üzemeltetéséhez is hozzájárultunk 50.000.- Ft-tal.

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület hírlevelének kiadását is támogattuk.

Heves, 2010.február 12.

Dr. Francsics Ottó

elnök

 

 

Felhívás: