HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Mit tegyen ha ….

hazamegy, s tapasztalja, hogy betörtek a lakásába?  
bent van a lakásában a betörő?  
ismeretlen alakok csengetnek az ajtón?  
csendháborítást tapasztal?  
felismer az utcán, vagy a házában egy körözött bűnözőt, gépkocsit?  
eltűnik valaki a családból?  
a szomszédja néhány napja nem jelentkezik?  
elszállították, vagy ellopták a gépkocsiját?  
jelentkeznek a felajánlott pénzért a gépkocsi tolvajok?  
szól egy ház, intézmény vagy autó riasztója?  
tettenér egy elkövetőt?  
rendőrségi akció részese lesz?  
tudomására jut egy bűncselekmény?  
életveszélyesen megfenyegetik, megzsarolják?  
gyanús alakok tűnnek fel a környéken?  
elvesztek, vagy lejártak az okiratai?  
rendőri ellenőrzés során korrupcióra utaló magatartást észlel?  
külföldön ellopták az autóját, igazolványai, kirabolták?  
magatehetetlen embert talál az utcán, lépcsőházban?  
igazolványt, értékes tárgyat talál?  
nagy összeget kell szállítania?  
     
hazamegy, s tapasztalja, hogy betörtek a lakásába?
Lehetőleg ne menjen be a lakásba, mivel a hátramaradt bizonyítási eszközöket, nyomokat megsemmisítheti. Azonnal értesítse a területileg illetékes rendőrkapitányságot (tel: 107, 112) és várja meg a kiérkező szemlebizottságot. Gondolja át, kit lehet majd felkérni hatósági tanúnak a szemléhez (szomszédot, ismerőst stb.). A helyszíni szemle során működjön együtt a rendőrökkel. Mérje fel, mi tűnt el a lakásból és azok hozzávetőleg milyen értéket képviselnek. Mekkora rongálási kár keletkezett?
Helyesen teszi, ha "házileltárt" készít értéktárgyairól, műszaki cikkeiről, igazolványairól. Jegyezze fel ezek adatokat (gyári szám, sorozatszám, típus, külső leírás stb.) és tegye biztos helyre. Az értékesebb, egyedi azonosításra alkalmas tárgyakról, műkincsekről, ékszerekről fényképfelvételeket is célszerű készíteni. Mindezek segítik a nyomozást, megkönnyítik az ellopott értékek körözését, megtalálását.

Vissza az elejére

bent van a lakásában a betörő?

Semmiképp sem ajánlatos "magánakcióba" kezdeni! Ha lehetősége van rá, hívjon segítséget és próbálja meg visszatartani az elkövetőt a rendőrök kiérkezéséig (zárja rá az ajtót, szomszédokkal akadályozza meg, hogy a helyszínről elmenjen stb.). Kerülje a szükségtelen, öncélú erőszakot, mert ezzel maga is bűncselekményt követhet el! Jogos védelmi helyzetben csak akkor van, ha az elkövető megtámadja. Ilyenkor jogában áll a támadással arányos és mindenképp szükséges erőszakot kifejteni az elhárítás érdekében. Ne változtassa meg a helyszínt, hagyjon mindent úgy, ahogyan találta.

Vissza az elejére

ismeretlen alakok csengetnek az ajtón?
Lehetőleg ne engedje be őket. Ajtón keresztül kérdezze meg, mit akarnak. Szereltessen fel biztonsági láncot és kémlelőnyílást a bejárati ajtóra. Ha a látogató azt állítja, hivatalos helyről érkezett, köteles magát fényképes igazolvánnyal igazolni. Ha bajban van, rosszul van, segítséget kér és ezekre tekintettel úgy dönt, hogy beengedi az idegent, semmiképp se hagyja egyedül a helyiségben. Ha többen vannak, csak azt engedjük be, aki rosszul van. A beengedés előtt kérjen egy kis türelmet, ezalatt zárja el, tegye biztos helyre elöl lévő értékeit.

Vissza az elejére

csendháborítást tapasztal?
A szabálysértésekről szóló kormányrendelet értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul és a megengedettnél nagyobb zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Azért, ha csak a szomszédban zajló buli hangerejével van baja, ne kiáltson rögtön rendőrért. Próbálja meg személyesen, emberi hangon megoldani a problémát. Ha bulit szervez, néhány nappal előtte értesítse - személyesen, vagy hirdetményben - az érintett lakótársakat és előre kérjen elnézést az esetleges zavarás miatt.

Vissza az elejére

felismer az utcán, vagy a házában egy körözött bűnözőt, gépkocsit?
Haladéktalanul jelentse be a 107-es, vagy 112-es telefonszámon, vagy bármely rendőrnél. Mondja el miről ismerhető fel, hol, merre található, ki van a társaságában, mivel közlekedik és minden fontos információt, mely segítheti az intézkedő rendőrt. A körözött személy elfogását egyedül ne kísérelje meg!
Ha körözött gépkocsit talál, értesítse a rendőrséget: nevezze meg a pontos feltalálási helyet és lehetőség szerint várja meg a rendőröket.

Vissza az elejére

eltűnik valaki a családból?
Ne essen pánikba! Telefonon, vagy személyesen ellenőrizze ismeretségi körét, kérdezze meg barátait, játszótársait, kollégáit, a szóba jöhető rokonokat, nem találkoztak-e vele. Ha ez nem vezet eredményre, nézze meg, mit vitt magával (ruhákat, igazolványokat, útlevelet) hagyott-e hátra valamilyen üzenetet, levelet. Ha ismeretségi körében nem találja, akkor egy - lehetőleg minél frissebb - fényképpel menjen be a rendőrkapitányság ügyeletére és tegyen bejelentést. Adja meg az összes olyan információt a rendőrségnek, amely segítheti a körözési munkát. Készüljön fel a következő kérdésekre: pontos adatai, személyleírása, utolsó ismert ruházata, különös ismertetőjegyei, szokásos tartózkodási helyei, barátai, életvitele, szokásai, illetőleg - ha megállapítható - ki, mikor, milyen körülmények között találkozott vele utoljára.

Vissza az elejére

a szomszédja néhány napja nem jelentkezik?
Fontos, hogy törődjünk egymással! Figyeljen a környezetében élőkre, segítsen nekik, ha rászorulnak. Pillantson rá néha idős, beteg, egyedül élő szomszédjaira és ha teheti, "álljon meg egy szóra" velük. Ha azt tapasztalja, hogy egy ideje nem látta, nem sétált a folyosón, érdeklődön más szomszédoktól, hogy ők találkoztak-e vele az utóbbi időben. Ha senki nem tud róla semmit, kopogjon be, csengessen. Próbálja megállapítani, hogy nem érte-e baleset, nem lett-e rosszul? Ha nem válaszol és a külső jelek arra mutatnak, hogy bent van a lakásban, értesítsük a rendőrséget. A rendőrség hatósági tanúk jelenlétében és közreműködésével felnyitja a lakást. Több idős, magatehetetlen, sürgős orvosi ellátásra szoruló ember életét mentették meg már így. Egy fontos tanács a rászorulók számára: értesítendő hozzátartozónk, rokonunk címét, telefonszámát adjuk meg valamelyik szomszédunknak, hogy baj esetén értesíthesse.

Vissza az elejére

elszállították, vagy ellopták a gépkocsiját?
Ha eltűnt a gépkocsija onnan, ahová leállította, haladéktalanul hívja fel a rendőrség ügyeletét (107, 112). Ők felvilágosítást adnak arról, ha elszállították a gépkocsit (tiltott helyen parkolt) és közlik hová szállították, hol, milyen feltételekkel vehető át. Igyekezzen a gépkocsit minél előbb "kiváltani", mert a tárolási költségek nem olcsók és naponta emelkednek!
A nagyobb baj akkor van, a gépkocsit eltulajdonították. Késedelem nélkül jelentse be a rendőrség ügyeletén, hogy azonnal kiadhassa a gépkocsi körözését. Az ügyeleten személyesen jelenjen meg és vigye magával a gépkocsi iratait (ha megvannak). Fontos, hogy a gépkocsi mielőbbi feltalálása érdekében, minden ismertetőjegyét (sérülések, különleges festés, házilag végzett átalakítások, egyedi felszerelés stb.) pontosan közölje.

Vissza az elejére

jelentkeznek a felajánlott pénzért a gépkocsi tolvajok?
Haladéktalanul értesítse a nyomozást folytató rendőri szervet! Ők intézkednek arról, hogy a pénzátadásnál ne legyen egyedül. Bízzon a rendőrökben!

Vissza az elejére

szól egy ház, intézmény vagy autó riasztója?
Soha ne legyünk közömbösek! Győződjön meg arról, hogy nem történt-e bűncselekmény! Az esetek nagy részében az elkövető felhagy a bűncselekmény folytatásával, ha észreveszi, hogy észrevették. Ha bűncselekmény történt, értesítse a rendőrséget. Ha látja az elkövetőket, figyelje meg őket pontosan (személyelírás, hányan vannak, milyen ruházatban, gépkocsival közlekednek-e stb.). Ha vakriasztás történt, próbálja meg értesíteni a tulajdonost, hogy kikapcsolhassa a készüléket.

Vissza az elejére

tettenér egy elkövetőt?
A tettenért elkövetőt bárki elfoghatja. A törvény erre lehetőséget ad. Ez azonban jog, nem kötelesség. Ha ilyen helyzetbe kerül és képes felmérni azt, hogy testi erőfölénye, önvédelmi ismeretei stb. alapján vagy segítői vannak, biztosan ártalmatlanná tudja tenni, akkor tegye meg. Ha a kísérlet kimenetele bizonytalan, saját, vagy mások testi épségét, életét éppen ezzel veszélyeztetné, akkor ne próbálkozzon. Ha sikerrel jár, a megérkező rendőröknek adta át az elfogott személyt, a továbbiakban ők intézkednek. Fontos tudni, hogy nem mindenki adja meg magát csak azért, mert rajtkapták. Előfordulhat, hogy megadást színlel, majd egy alkalmas pillanatban támad, vagy elszelel. Ezért az elfogott személyt körültekintően őrizze. Mindenesetre a nyomozást azzal tudja leginkább segíteni, ha minden körülményt jól megfigyel (elkövető személyleírása, voltak-e társai, mivel és merre menekült, mit vitt magával, különös ismertetőjegyei)

Vissza az elejére

rendőrségi akció részese lesz?
A rendőrség alapfeladata, hogy felderítse a bűncselekmények elkövetőit. Ezt kívánja a közérdek és ezt írja elő számukra a törvény. Mivel nagyobb társadalmi érdek fűződik a sikeres nyomozáshoz, az elkövető elfogásához, mint ahhoz, hogy éppen megkezdett tevékenységünket folytathassuk, ezért átmeneti akadályoztatásunkat (a közlekedésben, az áthaladásban, a helyváltoztatásban, vagy éppen a nyugodt esti tévénézésben) türelemmel és megértéssel fogadjuk. A helyes magatartás ilyenkor, ha nem teszünk semmit. Hajtsuk végre a rendőrök utasításait és semmiképpen se akadályozzuk munkájukat. Figyelem! A rendőrnek joga és kötelessége az intézkedés akadályozó személlyel szemben fellépni. Őrizetbe veheti, súlyosabb esetben kényszerítő eszközt is használhat!

Vissza az elejére

tudomására jut egy bűncselekmény?
A legtöbb állampolgárnak nagy dilemmát okoz, hogy a tudomására jutott bűncselekményt bejelentse-e vagy sem. Mi közöm hozzá? Miért pont én? Mi hasznom belőle? - kérdezzük magunktól gyakran. Visszatart bennünket továbbá a félelem, hogy az elkövető esetleg bosszút áll, de riasztó a hosszadalmas rendőrségi és bírósági procedúra is.

A bűncselekmények feljelentése, a hatóságokkal való együttműködés elvárható állampolgári magatartás. Ne feledjük: mi is lehetünk áldozatok! Bármikor a saját bőrünkön tapasztalhatjuk valamilyen bűncselekmény következményeit. Ilyen esetben nekünk is jólesne, ha lenne, aki mellénk áll és elmondja, amiről tud, amit látott, hajlandó tanúskodni stb. Ma már korszerű eszközök állnak rendelkezésre, melyek a bejelentők, tanúk védelmét szolgálják. Számos jogi előírás teszi lehetővé, hogy az ellenérdekű fél ne ismerhesse meg a bejelentő, a tanú adatait. Kérhető az adatok zárt kezelése is. Az egyes nyomozási cselekményeknél (pl: felismerésre bemutatás, szembesítés) sem kell szemtől-szemben jelen lenni.

Vissza az elejére

életveszélyesen megfenyegetik, megzsarolják?
Nem csak az kerülhet ilyen helyzetbe, akinek "vaj van a füle mögött". Mindenképpen értesítsük a rendőrséget. Ők az egyetlenek, akik jogosultak és kötelesek is segíteni. Higgyék el, képesek is rá. Ennek alapfeltétele azonban a bizalom. Ne hagyjuk ki őket "a játékból" még akkor sem, ha az elkövetők erre határozott utasítást adnak. A rendőrség speciálisan képzett és felszerelt, tapasztalt szakemberei hatékonyan és eredményesen tudják kezelni ezeket a helyzeteket.

Vissza az elejére

gyanús alakok tűnnek fel a környéken?
"Úgysem jönnek ki, csak ha vér folyik"- gondoljuk gyakran. Ez nincs így. A bűnmegelőzés is fontos feladata a rendőrségnek. Azok az információk, amelyek az elkövetni szándékozott bűncselekmény megelőzéséhez, megakadályozásához járulnak hozzá, talán még fontosabbak, mint azok, amelyek a már megtörtént esetekre vonatkoznak. Ha gyanús mozgást, tevékenységet észlel környezetében, bátran jelentse. A rendőrség ellenőriz minden bejelentést. Ne feledje: lehet, hogy valaki éppen Önnek köszönheti majd, hogy nem vált áldozattá.

Vissza az elejére

elvesztek, vagy lejártak az okiratai?
Ha egy, vagy több iratát elvesztette, vagy ellopták azokat, sürgősen jelentse be a rendőrségen, mivel az okiratokkal vissza lehet élni és ez a későbbiekben kellemetlenségeket okozhat.

Elvesztéskor - a bejelentés után - nézzen még egyszer alaposan körül, mert lehet, hogy csak máshová tette. Előfordul, hogy postán visszaküldik az iratokat, vagy mégiscsak megtalálja azokat. Ilyen esetekben ne felejtse el értesíteni a rendőrséget, hogy az irat körözését visszavonhassák. Ha igazolványai lejártak, cseréltesse ki, hosszabbíttassa meg azokat. A legtöbb igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést ma már az önkormányzat okmányirodája végzi. A szükséges feltételekről (illetékbélyeg, adatlap stb.) tőlük kérhet felvilágosítást.

Vissza az elejére

rendőri ellenőrzés során korrupcióra utaló magatartást észlel?
A rendőri intézkedés után kérdezze meg a rendőrtől nevét, beosztási helyét, ha egyenruhában van, jegyezze fel jelvényének számát. Ezeket az információkat a rendőr köteles megadni.

Ezután haladéktalanul keresse fel a rendőrség panaszirodáját, vagy az intézkedő rendőr parancsnokát, a kapitányságvezetőt. Mondja el a történteket! A belső korrupció elleni küzdelem a rendőrség és az egész társadalom érdeke. Ön is hozzájárulhat a közélet tisztaságához!

Vissza az elejére

külföldön ellopták az autóját, igazolványai, kirabolták?
Keresse fel a legközelebbi rendőri szervet, ahol tolmácsot biztosítanak és megteheti a feljelentést. Segítséget az adott országban lévő magyar nagykövetségétől, vagy a konzultól kaphat. Mielőtt külföldre utazik, kérjen felvilágosítást a Külügyminisztériumtól, vagy az utazási irodától, hogy az adott országban hol található a nagykövetség, annak mi a pontos címe, telefonszáma. A nagykövetség gondoskodik új okmányok ellátásáról és a hazautazásról.

Vissza az elejére

magatehetetlen embert talál az utcán, lépcsőházban?
Ebben az esetben - ha ez nem nyilvánvaló - ne arra gondoljunk először, hogy biztosan részeg (egyébként ő is segítségre szorul).
Értesítsük a mentőket ( telefon: 104)! Ha a közelben rendőrrel találkozunk, neki is szóljunk.
 
igazolványt, értékes tárgyat talál?
Törvényi kötelesség a talált tárgyak visszaszolgáltatása, illetőleg hatóságnak történő átadása. Gondoljon arra, mi lenne, ha Ön veszítette volna el azokat a tárgyakat. Önnek is jólesne, ha a becsületes megtaláló visszaszolgáltatná értékeit. Azonosításra alkalmas tárgyak esetében, ahol ismert a tulajdonos (pl.: a táskában találunk egy igazolványt) nem szükséges a hatóságokhoz fordulni, adja át a tulajdonosnak.

Ha a tulajdonos nem ismert, a tárgyakat a rendőrség ügyeletén kell leadni, ők intézkednek a jogosult felkutatásáról. Amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a megtaláló igényt tarthat a tárgyakra, azonban a tartási engedélyhez, egyéb előírásokhoz kötött tárgyak esetében annak hiánya kizáró ok lehet. Ha a talált tárgyat nyolc napon belül hatóságnak nem adják le, a tulajdonosnak nem adják át, úgy vélelmezni lehet az eltulajdonítási szándékot és jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt a megtaláló személy ellen eljárás indul.

Vissza az elejére

nagy összeget kell szállítania?
Sajnos egyre gyakoribbak a pénzszállítmányok elleni támadások. Ezért ajánlatos megfogadni a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlását, amely szerint

- 100 000 Ft alatt tetszőlegesen lehet szállítani a pénzt,
- 100 000 Ft - 500 000 Ft-ig két fő és pénzszállító, továbbá számzáras táska ajánlott,
- 500 000 Ft - 2 mFt-ig 3 fő kísérő, melyből az egyik fegyveres, továbbá gépkocsi szükséges,
- 2-30 millió Ft-ig kisteherautó és legalább két fő fegyveres kísérőt ajánlatos igénybe venni,
- 30 millió Ft felett: szabvány pénzszállító gépkocsit és speciálisan felkészített személyzetet kell alkalmazni.

Vissza az elejére

 

 

Felhívás: