HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Bűnmegelőzés helyi szinten

Dr. Katona Géza nyitó előadása

 

A Hevesi Rendőrkapitányság, Átány Község Önkormányzata, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány szakmai tanácskozást rendezett 2004. október 5-én az átányi művelődési házban. A bűnmegelőzési konferenciára meghívást kaptak Dél-Heves polgármesterei, kisebbségi önkormányzatainak vezetői, polgárőr szervezetei, iskolái, valamint gyermekjóléti és gyámügyi szervezetei.

 

 

A tanácskozást dr. Katona Géza ny. r. altábornagy nyitotta meg, aki kifejtette, hogy a bűnmegelőzés valójában helyi szinten dől el. Ha egy település közbiztonságának megítéléséről van szó, akkor nem a statisztika a mérvadó, hanem a helybeliek közérzete.

 

Azért jelentősek a helyi kezdeményezések, mert ott tudják, hogy mi ellen kell felvenniük a küzdelmet, az pedig csak akkor lehet eredményes, ha az ott élők a magukénak érzik a feladatot.

Gönczi Mihály Átány község polgármestere a megváltozott társadalmi viszonyok nyomán kialakult kedvezőtlen folyamatokról beszélt. Dél-Heves egészét érintette, melynek hatására több településen, így Átányban is elviselhetetlen méreteket öltött a bűnözés. A közbiztonság romlása olyan szintet ért el, amikor már fel kellett tenni a kérdést, hogy a tisztességes emberek hagyják magukat kiszorítani a községből, vagy felveszik a küzdelmet a bűnözőkkel.

 

Polgármesterek és kisebbségi képviselők közösen elemezték a lehetőségeket

 

Társszervek képviselői

 

Átány a túlélés mellett döntött, és 2002. óta következetesen próbálja saját bűnmegelőzési programja alapján megteremteni a közbiztonságot. Ehhez minden segítőkész erőt felhasználnak, minden szervezet kiveszi részét a feladatokból, és mára már elmondhatják, hogy 60 százalékkal csökkent a településen a bűnözés, felértékelődött az ingatlanok ára, kiszorultak a bűnöző hajlamú emberek a községből, és mint a polgármester megjegyezte: ma már a közterületeken a virág is megmarad.

 

A bűnmegelőző tevékenység szerteágazó feladatiról Kocsis Irén Mária r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetője szólt, előadásában vázolva a család- és a gyermekvédelem, a kábítószer elleni harc, a vagyon- és az áldozatvédelem, továbbá a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés feladatait.

A tanácskozás további részében Gottschalk Róbert r. főhadnagy a Hevesi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója,

 

A középiskolák és a sajtó képviselői

 

 illetve a testület kapitánya, dr. Francsics Ottó r. alezredes adott tájékoztatást a fiatalkorúaknak a bűnmegelőzésbe történő bevonásáról, valamint az önkormányzatok, civilszervezetek és a rendőrség együttműködéséről.

 

A hozzászólók között Budai Sándor Heves város alpolgármestere a kistérség szükséges összefogásáról, a polgárőrségek együttműködésének fontosságáról beszélt, ezen a fórumon is kezdeményezve, hogy a polgárőrök norma szerinti állami finanszírozását minél előbb biztosítani kellene.

Lólé Mihály a cigány kisebbség nevében kért szót, és elismerését fejezte ki az átányi bűnmegelőzési programmal kapcsolatban. Kifejtette, hogy a cigány lakosság nagy többségének is érdeke a rend, a törvényes biztonság, mely vonatkozik a munkalehetőségekre és a közbiztonság meglétére is.

Kunsziget, egy 1200 lakosú település polgármestere, Lendvai Ivánné a „pánik-gombok” használhatóságát emelte ki, melyet a községben nem elsősorban bűnmegelőzési céllal telepítettek, hanem azért, hogy az idős emberek biztonságban érezhessék magukat. Ennek a rendszernek nagy előnye, hogy olcsó, ugyanakkor erősíti a közösségi összetartását, ahol pedig az állampolgárok figyelnek egymásra, ott biztonságban is élhetnek.

 

Felhívás: