HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Lakossági kérdőív

az átányi lakosság közbiztonságának megítélésére

 

Kedves Válaszadó! Ez a kérdőív a helyi közbiztonsági program részét képezi, név nélkül kell kitölteni, ezért kérem őszintén válaszoljon, hogy segítségével eredményesebben tudjon az önkormányzat és a rendőrség együttműködni a lakossággal. Észrevételeit előre is köszönjük!

 

1. Általános kérdések

 

1.1. A kérdőívet kitöltő kora: ......... év

 

1.2. A kérdőívet kitöltő legmagasabb iskolai végzettsége:

általános iskola r

szakmunkás vizsga r

érettségi r

felsőfokú végzettség r

 

1.3. A kérdőívet kitöltő rendelkezi-e munkahellyel: igen nem

 

1,4. Mióta dolgozik munkahelyén: ………………………………

 

1.5. Amennyiben nincs munkahelye, mióta nincs: ………………………………

 

1.6. A kérdőívet kitöltő családi állapota: hajadon/nőtlen házas

 

elvált özvegy

 

1.7. A kérdőívet kitöltő gyermekeinek száma: …………….. fő

 

l.8. A kérdőívet kitöltő nemzetiségi etnikum szerint:

 

Magyar Magyar cigány Cigány Egyéb : ………………………

 

1.9. Lakhelyének típusa - egy válasz lehetséges.

 

Saját tulajdonú lakás Saját tulajdonú ház

 

Önkormányzati lakás Bérlemény

 

2. A közbiztonság Magyarországon és Átányban

 

2.1. Ön szerint milyen a közbiztonság jelenleg Átányon? (Egy válasz lehetséges)

 

Jó Kielégítő Elfogadható Rossz Nagyon rossz

 

2.2. Hogyan ítélte meg a település közbiztonsági helyzetét

 

2000-ben Jó Kielégítő Elfogadható Rossz Nagyon rossz

 

2001-ben Jó Kielégítő Elfogadható Rossz Nagyon rossz

 

2002-ben Jó Kielégítő Elfogadható Rossz Nagyon rossz

 

2003-ban Jó Kielégítő Elfogadható Rossz Nagyon rossz

 

2.3. Ön szerint kinek a feladata a közbiztonság fenntartása? Fontossági sorrendben sorszámozza!

rendőrség

önkormányzat

polgárőrség

egyéb civil szervezetek

 

2.4. Ön szerint ki tehet a legtöbbet a közbiztonság javításáért? Fontossági sorrendben sorszámozza!

rendőrség

önkormányzat

polgárőrség

egyéb civil szervezetek

a lakos önmaga

 

2.5. Ön szerint kik követnek el Átányban többségében bűncselekményeket?

 

helyi lakosok átutazók alkalmi helyben lakók

 

2.6. Ön szerint van-e összefüggés a bűncselekmények elkövetése és az érintett személyek foglalkoztatása között?

elképzelhető összefüggés egyértelmű összefüggés van

 

a bűncselekmények elkövetése független a foglalkoztatástól

 

2.7. Ön szerint van-e összefüggés a bűncselekmények elkövetése és az érintett személyek etnikai hovatartozása között?

 

elképzelhető összefüggés egyértelmű összefüggés van

 

a bűncselekmények elkövetése független az etnikai hovatartozástól

 

2.8. Volt-e Ön bűncselekmény áldozata?

 

igen nem többször is

 

2.8.1. Ha igen, melyik évben/években? ……………………………..

 

2.9. Ön elfogadja-e a többség érdekében a magatartási szabályok szigorítását?

 

igen igen, amíg engem nem sért nem

 

2.10. A bűnmegelőzés szempontjából mit tart a legfontosabb feladatnak? Fontossági sorrendben sorszámozza!

 

rendőrség megerősítése

törvények szigorítása

munkahelyek biztosítása

vagyonvédelem erősítése

polgárőrség működtetése

az ifjúság nevelése

bűnmegelőzés program készítése

 

2.11. Kap-e Ön megfelelő tájékoztatást a település közbiztonsági problémáiról, a megelőzés lehetőségeiről?

 

igen nem kellően nem

 

2.12. Milyennek ítéli a hevesi rendőrség és az átányi lakosság kapcsolatát?

 

jónak ítélem még elfogadható rossznak ítélem

 

2.12.1. Kérjük indokolja fenti válaszát! ……………………………………………………

 

2.13. Önnek származik hátránya abból, hogy Átányi lakos?

 

igen nem

 

2.13.1 Amennyiben igen, ez miben nyilvánul meg? Kérjük, ismertesse röviden!

 

2.14. Ismeri-e a község bűnmegelőzési programját?

 

igen csak felületesen a fontosabb elképzeléseit nem ismerem

 

2.14.1. Ha ismeri, hajlandó-e abban feladatot vállalni?

 

igen nem hiszem, hogy bármiben tudnék segíteni

 

lehetőségeimhez képest igen nem

 

2.15. Ön szerint segít-e a közbiztonság javításában a pánik-gombok kihelyezése?

 

igen nem nem tudom

 

2.16. Milyennek ítéli meg a polgárőrség tevékenységét?

 

fejlődő jó megfelelő nem kielégítő

 

2.17. Mi a véleménye az állampolgári fegyelemről?

 

javuló nem kellően jogkövető többségében jogkövető rossz

 

2.18. Egyetért-e közmunka-programok szervezésével?

 

igen igen, de hatékonyabb munkavégzéssel

 

igen, más szempontú kiválasztással

 

pénzkidobásnak tartom nem értek egyet

 

2.19.A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége hozzájárulhat-e a bűnmegelőzéshez?

 

igen nem nem tudom

 

2.20. Érzékel-e változást a mezei termelés biztonságában, mióta önkormányzati mezőőrség működik?

 

igen nem nem tudom

 

2.21. Miben látja Átány közbiztonsági fejlődésének további lehetőségét?

 

Ezen felmérést a település közbiztonsági helyzetének felmérése céljából Átány község önkormányzata végeztette 2004. júniusában.

Felhívás: