HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Összegezve:

 

A lakosság bizalma mind a rendőrség, mind a település vezetői iránt erősödött, érzik, hogy gondjaik megoldásában van hová, kihez fordulniuk, a megoldás érdekében történik intézkedés, és a történtekről visszajelzést kapnak. A rendőrség és a polgárőrség jelenléte, bűnmegelőző tevékenysége pozitív irányú változást indított el a lakosság körében, csökkent a félelemérzetük, nőtt a biztonságérzet, illetve általánosságban is javult a közbiztonság.

A 2001-es adatokhoz viszonyítva felére csökkent a bűncselekmények száma (46,6%).

Nőtt a jogkövető magatartás iránti igény, illetve olyan lakossági kör is próbál jogkövető magatartást tanúsítani, melyre korábban ez nem volt jellemző.

A helyi cigány kisebbség aktívan bekapcsolódott a program végrehajtásába és kezdi kiközösíteni azokat, akik csupán bűncselekményekből kívánják eltartani magukat. Hagyományőrző, kulturális mozgalom indult a település- és a cigány kulturális értékek megőrzésére, megismertetésére.

Értékrendbeli változás zajlik az átmeneti segélyezések kapcsán, mert egyre elterjedtebb lesz, hogy csak az kapjon segélyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül nem képes azt megoldani.

A megye több településének vezetői, polgárőrei részéről komoly érdeklődés mutatkozik a program iránt. Többen keresik az együttműködés feltételeit.

Megdőlt az a nézet, hogy a település pusztulása mára egy visszafordíthatatlan állapotot ért el. A lakosság – látva a rendet, a közbiztonságot, a következetes odafigyelést mindennapi problémáikra – ismét kiszámíthatónak, tervezhetőnek tekinti Átány jövőjét, és tesz is érte.

Ma már a virág is megmarad Átányon.

Felhívás: