HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Lakossági aktivitás, összefogás a település közbiztonsága érdekében

 

A község országszerte kétes értékű ismertséget szerzett a médiákon keresztül, mert éveken keresztül szinte kizárólag csak olyan híradások jelentek meg a településről, melyek kirívó bűncselekményekről, súlyos garázdaságokról tudósítottak. Ezért célul tűztük ki, hogy a médiával való szoros kapcsolattartás eredményeként elérjük, hogy a községről ne csak a szenzáció számba menő bűncselekményekről jelenjen meg híradás, hanem értékeinkről, hagyományainkról, és közösségi eredményeinkről is tájékoztatást kapjon az ország lakossága.

Ennek eredménye egy éven belül volt észlelhető, mert addigra épültek ki azok a kapcsolatok, melyek révén a pozitív hangvételű híradások is nyilvánosság elé kerülhettek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy bűncselekménnyel kapcsolatos hír azért nem került a médiákba, mert csekély súlyuk miatt nem érdekelte a szerkesztőségeket, illetve azért mert a bűncselekmények száma a felére csökkent.

 

Kitűzött céljainkat nyilvános fórumokon ismertettük meg a lakossággal, annak megvalósulásáról pedig félévenként tájékoztattunk minden érdeklődőt. A képviselőtestület negyedévente értékeli a program véghajtását, és tesz javaslatokat a további feladatokra.

A program indításakor szerettük volna felmérni a lakosság véleményét a helyi közbiztonságról, ám azt csak olyan szűk körben tudtuk elvégezni, hogy annak eredménye – tudományos szempontból a további munkát tekintve – nem értékelhető. Ezért most készítettünk egy lakossági felmérést, melyet a polgárőrök és egyéb helyi aktivisták bevonásával tervezzük lekérdezni, és melynek értékelésétől azt várjuk, hogy a további munkánk meghatározásához nyújt majd segítséget.

 

A négy szervezet első ízben 2003. májusában, novemberében, majd 2004. márciusában értékelte a program megvalósulását és az elért eredmények bemutatása mellett az 1002/2003. (I. 8.) Kormány határozattal összhangban egészítette ki bűnmegelőzési programját.

Felhívás: