HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

Gazdaság-, településfejlesztési intézkedések

 

A település égető gondja volt (és jelenleg is az) a munkahelyek hiánya, a kiszámítható, megbízható megélhetőségi lehetőség. A bűnözés visszaszorítása érdekében ezért a program kiemelten kezeli a tisztességes jövedelemforrás biztosítását, ezen belül minden olyan lehetőséget, amivel az önkormányzat segítheti újabb munkahelyek létesítését.

A szociális juttatások biztosítása mellett, közmunka programra pályázott a település, mely révén 2003-ban 50 – korábban tartósan munkanélküli – helyi lakost tudtunk hat hónapon keresztül foglalkoztatni. A közmunkások részt vettek a település szemetességének megszüntetésében, a Hanyi-patak partjának és medrének tisztításában, valamint a széles körű virágosításban.

Eredményeként elmondható, hogy visszanyerte tiszta, virágos jellegét a község, ám a legfontosabb, hogy azok, akik ültették a virágokat, jelenleg is vigyáznak rá. Anyagi szempontból kedvezően hatott a lakosságra a foglalkoztatás, ugyanakkor rendkívül hátrányosan érint bennünket, hogy 2004-ben elutasításra került pályázatunk. Ezért attól félünk, hogy ha a bűnmegelőzéssel csak a megszigorítások oldaláról találkoznak az állampolgárok, az azzal összefüggő tisztességes megélhetési lehetőségekkel nem, akkor a program elveszíti lakossági támogatottságát.

 

Átány egykor egy rendkívül rendezett, Európai hírű építészeti kultúrával rendelkező település volt. Az ezredfordulóra egy koncepciótlan, pusztuló falu jellegét mutatta. Ezen kívánt változtatni a testület, amikor célul tűzte ki, hogy újra kell értékelni a település rendezési tervét, a fejlesztések érdekében új területeket kell a rendezésbe bevonni. Felmértük minden önkormányzati ingatlan állapotát, a vagyonvédelem érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket (rácsok, lakatok, világítás, őrzés megszervezése), illetve az üresen álló ingatlanok esetében döntöttünk azok felhasználásáról, hogy ne lehessenek illegális beköltözők célpontjai. Volt olyan rossz állapotú épületünk, amit „védhetetlensége” miatt inkább lebontattunk.

Ugyancsak áttekintettük a település ingatlan-helyzetét, tisztázva, hogy melyik ingatlanban ki, vagy kik és milyen jogcímen laknak.

Ez a feladat igényelte a legnagyobb körültekintést. Nem kívántuk megsérteni senkinek a szabad költözéshez való jogát, ugyanakkor pontosan meg szerettük volna tudni, hogy kik laknak a településen. Tapasztalataink alapján ugyanis nem a helybeli („bennszülött”) állampolgárok követik el a legtöbb szabálysértést, bűncselekményt, hanem azok, akik semmilyen kötődéssel nem rendelkeznek, és akik „ma itt, holnap ott” élnek. Átányon ma már él egy olyan jelentős közösség, melyben rendkívül nagy a családi összetartás, és ahol természetes, hogy a rokont be kell fogadni, akkor is, ha a lakhatási feltételek ezt már nem teszik lehetővé.

A település ingatlanainak „ellenőrzése” megtörtént, az 1225 épületből 970 magántulajdonú, ezek mindegyikében tételesen „ellenőrzésre” került, hogy melyikben ki és milyen jogcímen lakik. A felmérés elkészítésében meghatározó szerepe a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak volt, és annak a ténynek, hogy a település lakossága falugyűlésen hagyta jóvá, egyezett bele, hogy minden ingatlannál összeírjuk az ott lakókat. A pontos adatok birtokában lehetőségünk van fellépni az illegálisan beköltözött, önkényes házrombolók ellen is, akik „magukra bontják” a házaikat, hogy aztán a rossz körülményeikre hivatkozva másikat kérhessenek a hivataltól.

(magukra bontják: először az ingatlan melléképületeinek fa szerkezetét tüzelik fel, majd a tető, a nyílászárók, a padló következik, míg végül életveszélyessé és lakhatatlanná válik az ingatlan)

A védelem másik része az üres álló ingatlanok védelmének megszervezése, ám mára elmondható, hogy a település 15 üresen álló ingatlana értékesítésre került, az a mintegy 10 család pedig, akik el akarták adni házaikat, meggondolták magukat és maradtak. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy egy év alatt megállt a településről történő elvándorlás, az önkormányzat nyújtotta támogatás révén 11 fiatal család döntött helyben történő házépítés mellett, sőt egy család visszaköltözött Átányra.

 

A közbiztonság javulása pozitívan hatott az ingatlan árakra, melynek hatására duplájára nőtt az ingatlanok és az építési telkek ára. (Az ingatlanok árának megőrzése érdekében a fiatalok jelentős lakásépítési támogatásban részesültek, melynek egy része vissza nem térítendő. A település vezetésének komoly feladata, hogy ehhez az anyagi forrást elő tudja teremteni) A befektetési biztonság pedig megindította a vállalkozók érdeklődését, és jelenleg több cég is tervezi munkahelyteremtő beruházás megindítását.

Idegenforgalomról a program megindítása előtt beszélni sem lehetett, mert a településen keresztül utazóknak megállni sem volt kedve, a község főterén álldogáló, italozó 20-30 fő látványa miatt. A tiszta, virágos, és rendezett településkép azonban lehetőséget biztosít értékeink bemutatásra, ezért terv készült a falusi turizmus fejlesztésére, melytől azt várjuk, hogy 2007-ben Átány Európa falu lehessen. Ennek érdekében megkezdődött a település környezetének tudatos formálása, a Hanyi medrének tisztítása, üdülőtelkek kijelölése, és egy a település értékeit bemutató propagandamunka beindítása.

Eredményeként tíz potenciális vásárló már jelezte igényét az üdülőterület egy-egy parcellájára, illetve 2004. szeptemberében nagyszabású rendezvény keretében mutatjuk be a község tradicionális esküvői szokásait, amitől a falusi turizmus további erősödését várjuk.

Felhívás: