HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

A közbiztonság védelmére irányuló állami szervek, önkormányzat intézkedései

 

A településen a tsz-ek időszakában működött hatékony mezővédelem, azóta az egyéni vállalkozók nem tudtak mezőőrt megfizetni, illetve az önkormányzat sem tudta finanszírozni a munkába állításukat. Ennek eredménye az lett, hogy több mint 100 hektár erdőt pusztítottak ki ismeretlenek Átány körül, a mezőgazdasági vállalkozók pedig folyamatos bizonytalanságban termeltek, és mindennaposak voltak a mezőgazdasági lopások. A program ezért az elsők között vállalta fel mezőőri szolgálat felállítását - melynek elsődleges feladataként az illegális fakivágások, a mezőgazdasági lopások megakadályozását jelölte meg. Ehhez az önkormányzat igénybe vett állami támogatást két fő esetében. A mezőőri szolgálat felállítása óta sem fa-, sem pedig mezőgazdasági lopás nem történt.

 

A helyi civil közösségek közül a kilencvenes évek elején jött létre a polgárőr szervezet, mely azonban kellő támogatás, odafigyelés nélkül elsorvadt. A település akkori vezetői a közbiztonság megteremtését kizárólag a rendőrségtől várták, ezért a szervezetet csupán hasznos, de nem támogatandó egyesületnek tartották. A program beindításával egy időben újra szerveztük a község polgárőr szervezetét, részükre biztosítottuk a szükséges technikai berendezéseket és eszközöket. Hónapok alatt elértük, hogy a lakosság bizalommal fordul hozzájuk, és jelzi, ha gyanús egyéneket, autókat, eseményeket lát a községben. A polgárőrségnek állandóan hívható mobilszámaik vannak, melyen „intézkedésre” képes polgárőr reagál a bejelentésre. Elértük azt, hogy minden hívásra történik intézkedés és visszajelzés. A polgárőrség tagjai a település elismert és elfogadott tagjai, akik példával járnak az emberek előtt, így többek között a község református közösségének tiszteletese és az önkormányzat alpolgármestere. A szükséges anyagi eszközök (láthatósági mellények, lámpák, üzemanyagköltség) előteremtése érdekében pályázatokat nyújtottunk be, sajnos ez idáig még nem nyertünk támogatást.

Elfogadottságukat jelzi, hogy 2003. év végén több mint 100 személy közvetlen anyagi támogatást nyújtott a szervezet működéséhez. A kölcsönös bizalom feltétele, hogy a polgárőrök minden bejelentésre reagálnak, tagságukat pedig úgy válogatják, hogy senki ne éljen vissza a szolgálat során szerzett ismeretekkel.

 

A helyi körzeti megbízott munkájának segítése érdekében az önkormányzat szolgálati lakást és irodát épített a kilencvenes évek közepén. Ennek ellenére a bűnügyi fertőzöttség és lakossági támogatás hiánya miatt, nem szívesen vállalt egy rendőr sem állast Átányban. 2002-től ismét önálló körzeti megbízott dolgozik a településen, az önkormányzat pedig a szolgálati lakáson túl hozzájárul a rendőrség működési költségeihez, például a gépkocsi üzemanyag ellátásához. A körzeti megbízott folyamatos segítséget kap a polgárőr egyesülettől, ugyanakkor a közös tevékenység révén ő a garanciája az egyesület törvényes működésének.

 

A folyamatos leépülés oda vezetett, hogy a lakosság immúnissá vált a kisebb súlyú bűncselekményekkel szemben. Végignézték, ha a szomszéd fáját, tyúkját lopták, és befelé fordulással vették tudomásul, hogy ezen a helyzeten úgy sem lehet már változtatni, legfeljebb csak magukra haragítják a tolvajokat. A program indítása utáni hatodik hónaptól érzékeljük azt, hogy megnyílnak az emberek, bíznak a változásban, és abban hajlandók maguk is részt venni. Nem kellett kiépíteni a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) hálózatot, az emberek ma már természetesnek tartják szomszédjaik segítését, gyanús körülmény észlelésekor pedig jelezik ezt a rendőrség, illetve a polgárőrök felé.

A SZEM mintára szerveződött közösségek között elsőként 10 darab mobil riasztókészüléket osztottunk ki (melyet a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány biztosított számunkra), ami lehetővé tette az idős, egyedülálló embereknek a segítséghívást. A készülék gyakorlatilag egy vezeték nélküli jelzőkészülék, hatásossága azonban abban rejlik, hogy senki nem tudja, hová kerültek kihelyezésre, csak azt, hogy idős emberekhez.

Azóta újabb 60 készüléket szereltek fel a polgárőrök, amit már a lakosság vásárolt meg, ezek között azonban már megtalálható a területvédő érzékelő, fényvető és a sziréna is. Továbbra is ügyelünk arra, hogy a készülékek különböző helyekre és különböző technikai megoldásokkal kerüljenek felszerelésre, hogy minél nehezebben legyen a „hálózat” kiismerhető.

Miután azok körében, ahol jelzőkészülék van felszerelve vagyon elleni bűncselekmény nem történt, ezért a jövőben folytatni kívánjuk az egyszerű, viszonylag olcsón beszerezhető, ám hatását tekintve eredményes eszközök telepítését.

Felhívás: