HEVES ÉS VIDÉKE BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY

KÖZÖS ÜGYÜNK A BIZTONSÁG!

Get Adobe Flash player

ELŐSZÓ:

Ma már senki nem vitatja, hogy a bűnmegelőzés olyan össztársadalmi feladat, melyet minden településnek, minden közösségnek fel kell vállalnia, ha biztonságban kíván élni. Ehhez az adott közösségnek fel kell mérnie települése adottságait, lehetőségeit, polgárai biztonságérzetét, igényeit és hogy a végrehajtásban milyen mértékben kívánnak partnerek lenni. A település vezetőinek irányítani, összefogni kell a bűnmegelőzés terén feladatot vállaló szervezetek, egyének tevékenységét, minden lehetőséget megkeresni a szükséges anyagi feltételek előteremtéséhez, és - nem utolsó sorban – példamutatóan részt vállalni ebből a folyamatos odafigyelést, munkát igénylő, időnként problémáktól sem mentes tevékenységből.

A Heves megyei Átány községben megállt egy megfordíthatatlannak tűnő folyamat. Megállt a település leépülése, és újra hittel tekintenek az ott élők a jövő felé.

Ehhez döntően egy karizmatikus polgármesterre volt szükség, aki jó gazda módjára viselte gondját a településnek, számos ütközést vállalt fel, sokszor egyéni biztonságának kockáztatásával is, ugyanakkor csak azt tette, ami a feladata egy polgármesternek, egy olyan embernek, aki nem csak szavakban kívánja szolgálni szűkebb pátriáját.

A bűnmegelőzés sikeréhez szükség van egy együttműködő testületre, mely megérti és elfogadja, hogy a pénztelenség szorításában is áldozni kell a közbiztonságért, mert e nélkül semmi nem valósulhat meg egy településen. Ugyanakkor, ha az emberek biztonságban élnek, akkor munkahelyi beruházásra is lehet számítani, akkor fellendülhet az idegenforgalom, felértékelődhetnek az ingatlanok és megszűnhet az elvándorlás.

Elengedhetetlen egy toleráns hivatali dolgozói réteg, mely nem csak a minimum szintjén hajlandó elvégezni államigazgatási feladatait, hanem aktívan támogatva és kiszolgálva segíti a bűnmegelőzési program megvalósulását. A pályázatok figyelése, elkészítése, a program elemei megvalósulásának figyelemmel kísérése és értékelése plusz terheket ró a polgármesteri hivatal dolgozóira, ugyanakkor esetükben is elmondható, hogy szigorúan véve nem állítja őket megoldhatatlan feladatok elé, és döntő többségük a normál munkaidőben elvégezhetők.

Szükséges továbbá egy olyan állampolgári közeg, mely már nem akar a régi módon élni, a változtatás érdekében pedig hajlandó is tenni. Átányban a program egyben közösséget is épített. Sikerült olyan értékrendet ismét elfogadottá tenni, mint egymás kölcsönös tisztelete, a tolerancia, a környezet védelme, és sikerült feléleszteni a falu iránti lojalitást is.

Az elmúlt két év során tevékeny partneri kapcsolatokat sikerült kiépíteni több állami és civil szervezettel, e mellett az önszerveződésű szervezetek megerősödtek, illetve újak kezdték meg működésüket a településen.

A program jól illusztrálja, hogy nincs „véglegesen lecsúszott” település, mert ha az ott élők akarnak változtatni, akkor tudnak. Ezért ajánlom mindazon települések figyelmébe az átányi bűnmegelőzési programot, ahol valóban változtatni akarnak a kialakult kedvezőtlen helyzeten, hogy elemezzék az átányi „mintát”, és ha hasonlóságokat fedeznek fel a problémák terén, akkor bátran vegyék át módszereinket, melyek már kipróbáltak és eredményesnek bizonyultak.

Dr. Franacsics Ottó r. alezr.

rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Gönczi Mihály

Átány község

polgármestere

Felhívás: